Tổng kết: Hoàn thành 2 Chuyên đề Excel Doanh nghiệp tại VijaGas

Tổng kết: Hoàn thành 2 Chuyên đề Excel Doanh nghiệp tại VijaGas - Công ty cổ phần Gas Việt Nam Nhật Bản Chi nhánh tại Hà Nội Chuyên đề 1:…

Continue ReadingTổng kết: Hoàn thành 2 Chuyên đề Excel Doanh nghiệp tại VijaGas

WPRO 2.0: Update tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt

Xuất phát từ thực tế sử dụng của Khách hàng, sau khi tiếp nhận ý kiến của 1 số khách hàng về việc chạy lại giá vốn. Wpro.vn đã tiến…

Continue ReadingWPRO 2.0: Update tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt