Chương trình “Excel Doanh nghiệp” dành cho nhân sự INOAC Việt Nam

Chương trình “Excel Doanh nghiệp” dành cho nhân sự INOAC Việt Nam

Như vậy là Team Webkynang đã đồng hành cùng Team INOAC  đi hết hơn hai phần ba (2/3) chặng đường. Tất cả mọi người đã cùng nỗ lực, mặc trời nắng gay gắt 40 độ. Vượt qua cả sự bận rộn, mệt mỏi trong cả tuần làm việc căng thẳng. Mọi người đã có những giây phút giao lưu,...