PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

8 Ngày đếm ngược ngày phát hành Phần mềm Bán hàng 2.0

Chỉ còn 8 ngày nữa đếm ngược để phát hành phần mềm bán hàng phiên bản 2.0 tới các bạn.

Là người làm ra sản phẩm, trau chuốt, chỉnh sửa, chúng tớ – đội ngũ Webkynang – ER đang rất hồi hộp.

Còn bạn thì sao? Cùng nhau đếm ngược, chờ giờ phát hành nhé!

 

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.