Chỉ còn 8 ngày nữa đếm ngược để phát hành phần mềm bán hàng phiên bản 2.0 tới các bạn.

Là người làm ra sản phẩm, trau chuốt, chỉnh sửa, chúng tớ – đội ngũ Webkynang – ER đang rất hồi hộp.

Còn bạn thì sao? Cùng nhau đếm ngược, chờ giờ phát hành nhé!