Phần mềm chia đơn gom đơn hàng Thực phẩm – Chuyên nghiệp

Phần mềm chia đơn gom đơn hàng Thực phẩm – Chuyên nghiệp

Có phải đây là thực trạng của bạn? Nhưng bạn chỉ có 2-4 xe tối ưu đi theo cung đường bạn đã tối ưu. Mỗi khách có một đơn hàng lấy với mặt hàng khác nhau, số lượng khác nhau. Dù bạn đã đóng gói, nhưng người ta vẫn bắt cân lại. Nhỡ đâu phải bù hàng hỏng, hao hụt, cân...
Phát hành phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng ngày 02-08-2019

Phát hành phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng ngày 02-08-2019

Ra mắt phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng mới dành cho các bạn chỉ có nhu cầu theo dõi cho thực hiện dự án/ hợp đồng. Đơn giản Logic Siêu dễ dùng Một vài điểm cơ bản của phần mềm quản lý hợp đồng, bao gồm Quản lý thông tin Khách hàng Quản lý thông tin hợp đồng Lọc...