Các bạn có thể dễ dàng xem, tìm kiếm và yêu cầu lấy bản miễn phí các phần mềm quản trị doanh nghiệp tại trang web sau:

LINK: Banhangexcel.com

Nếu các bạn cần hỏi/ trao đổi gì hãy liên hệ Công ty Webkynang Việt Nam:

  • Email: Webkynang.vn@gmail.com
  • Hotline: 038-997-8430

 

tai cac phan mem quan tri doanh nghiep nho va vua