PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

Phát hành phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng ngày 02-08-2019

Ra mắt phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng mới dành cho các bạn chỉ có nhu cầu theo dõi cho thực hiện dự án/ hợp đồng.

  • Đơn giản
  • Logic
  • Siêu dễ dùng

Một vài điểm cơ bản của phần mềm quản lý hợp đồng, bao gồm

  • Quản lý thông tin Khách hàng
  • Quản lý thông tin hợp đồng
  • Lọc thông minh, gợi ý tìm khách hàng, hợp đồng
  • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng
  • Chi tiết giao dịch theo khách hàng
  • Báo cáo tổng hợp tất cả các hợp đồng có phát sinh giao dịch

Một giao diện của báo cáo chi tiết tình hình hợp đồng:

 

 

 

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG WPRO 2.0 VIP đang được ưu đãi lớn. Số lượng có hạn

Xem ngay
X