You are currently viewing Phát hành phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng ngày 02-08-2019

Phát hành phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng ngày 02-08-2019

Ra mắt phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng mới dành cho các bạn chỉ có nhu cầu theo dõi cho thực hiện dự án/ hợp đồng.

  • Đơn giản
  • Logic
  • Siêu dễ dùng

Một vài điểm cơ bản của phần mềm quản lý hợp đồng, bao gồm

  • Quản lý thông tin Khách hàng
  • Quản lý thông tin hợp đồng
  • Lọc thông minh, gợi ý tìm khách hàng, hợp đồng
  • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng
  • Chi tiết giao dịch theo khách hàng
  • Báo cáo tổng hợp tất cả các hợp đồng có phát sinh giao dịch

Một giao diện của báo cáo chi tiết tình hình hợp đồng:

 

 

 

Mr. Trường (Chuyên gia DN NVV)

Mr. Trường - CEO & Giảng viên chính. Các chủ đề giảng dạy: - Quản trị tài chính doanh nghiệp - Kế toán quản trị, Excel, Word, Powerpoint, - Kinh nghiệm tìm việc, Khởi nghiệp... Kinh nghiệm: 11 Năm giảng dạy tại nhiều Tổng công ty, Tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Ví dụ: Ngân hàng MaritimeBank, Đại học thương mại, Gamuda Land, VincomRetail, BigC, Citicom, Thép Đông Anh, Kai Group...

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.