WPRO 2.0: Update tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt

WPRO 2.0: Update tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt

Xuất phát từ thực tế sử dụng của Khách hàng, sau khi tiếp nhận ý kiến của 1 số khách hàng về việc chạy lại giá vốn. Wpro.vn đã tiến hành bổ sung tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt ở phiên bản WPRO.VN_2.0_20190910 Khi có nhu cầu, người dùng chỉ cần nhấn nút...