Như vậy là Team Webkynang đã đồng hành cùng Team INOAC 

đi hết hơn hai phần ba (2/3) chặng đường.

Tất cả mọi người đã cùng nỗ lực, mặc trời nắng gay gắt 40 độ. Vượt qua cả sự bận rộn, mệt mỏi trong cả tuần làm việc căng thẳng.

Mọi người đã có những giây phút giao lưu, trao đổi kiến thức không nghỉ.

Đã có những lúc, hết giờ 20-30 phút mà không một ai muốn về.

Cảm ơn sự nhiệt tình đến từ các anh chị, đây là một niềm an ủi động viên rất lớn với Trường và đội ngũ Webkynang Việt Nam

Cùng nhìn lại một vài hình ảnh sau: