Có phải đây là thực trạng của bạn?

Nhưng bạn chỉ có 2-4 xe tối ưu đi theo cung đường bạn đã tối ưu.

Mỗi khách có một đơn hàng lấy với mặt hàng khác nhau, số lượng khác nhau.

Dù bạn đã đóng gói, nhưng người ta vẫn bắt cân lại.

Nhỡ đâu phải bù hàng hỏng, hao hụt, cân nhầm.

Bạn muốn biết một xe đi cung đường đó vào ngày mai, chạy được bao tấn hàng? Ngược lại: Với số đơn đặt hàng vào ngày mai, tổng số tấn cần chuyển đi là bao nhiêu. Liệu xe đó có đủ để chở.

Hoặc phân khoang trống, đi kèm cho một điểm của cung đường khác, nhưng gần nhất?

Bài toán vận tải luôn là phần đau đầu của ông bà chủ: Cung đường tối ưu, chi phí đi lại tối ưu, bốc dỡ tối ưu, Giảm bớt hao hụt và các nhân tố gây thất thoát hàng hóa.

Tiếp tục trong Series bài viết về nhóm các phần mềm, ứng dụng dành cho quản trị doanh nghiệp.

Webkynang vẫn đang đồng hành cùng khách hàng giải quyết các bài toán vướng mắc ở nhiều khâu, nhiều điểm

Một vài hình ảnh liên quan