PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

WPRO 2.0: Update tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt

Xuất phát từ thực tế sử dụng của Khách hàng, sau khi tiếp nhận ý kiến của 1 số khách hàng về việc chạy lại giá vốn.

Wpro.vn đã tiến hành bổ sung tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt ở phiên bản WPRO.VN_2.0_20190910

Khi có nhu cầu, người dùng chỉ cần nhấn nút “chạy lại giá vốn” ở phần Cài đặt chung là xong.

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG WPRO 2.0 VIP đang được ưu đãi lớn. Số lượng có hạn

Xem ngay
X