Xuất phát từ thực tế sử dụng của Khách hàng, sau khi tiếp nhận ý kiến của 1 số khách hàng về việc chạy lại giá vốn.

Wpro.vn đã tiến hành bổ sung tính năng chạy lại giá vốn hàng loạt ở phiên bản WPRO.VN_2.0_20190910

Khi có nhu cầu, người dùng chỉ cần nhấn nút “chạy lại giá vốn” ở phần Cài đặt chung là xong.