Quan điểm của Trường là có 100 khách hài lòng/ 100 khách hàng vẫn tốt hơn có 100 khách hài lòng/10.000 khách hàng.

Do vậy, Việc đảm bảo chất lượng Hỗ trợ khách hàng ở mức cao nhất luôn là ƯU TIÊN SỐ 1 tại Webkynang Việt Nam.

Dưới đây là hàng chục phản hồi tiêu biểu về Chất lượng Phần mềm và Dịch vụ hỗ trợ phần mềm của bên Trường.

comment-ve-phan-mem-quan-ly-ban-hang-kho-cong-no

thong tin phan hoi khach hang

chi tam vfarm

phan hoi khach hieu phien ban v3phan hoi khach hang

 

phan-hoi-cua-khach-hang-phuc-thinh-mobile

phan-hoi-cua-khach-hang-anh-Thiet

 

phan hoi cua khach hang

phan hoi khach hang ve phan mem 1.4 pro

nhan xet ve phan mem 1.4

giao-dien-cham-soc-khach-hang-mua-phan-mem-quan-ly-kho

phan hoi ve phan mem

phan hoi ve phan mem moi

y kien khach hang hai long

 


tinh-khoi


phuong-mai


phan-mem-quan-ly-ban-hang


phan-hoi-rat-tich-cuc-cua-ban-trang-ve-phien-ban-1.4


phan-hoi-quan-ly-nhap-xuat-ton

 


phan-hoi-quan-ly-nhap-xuat-ton (1)

 


phan-hoi-khach-hang-quan-ly-nhap-xuat-ton-1


 

phan-hoi-khach-hang-quan-ly-nhap-xuat-ton

 


phan-hoi-cua-khach-hang-nhat-nguyen


nhan-xet-ve-nhap-xuat-ton


 

nhan-xet-phan-mem-quan-ly-ban-hang

 


nhan-xet-cua-tuan-anh-ve-phan-mem-1.2-se-nang-cap-len-ban-cao-hon


nguyen-thi-my-tu-noi-phan-mem-don-gian-nhung-rat-hieu-qua

 


minh-hai-long-ve-phan-mem-kho-cua-ben-webkynang


 

lan-vu


 

khach-hang-nha-phan-phoi


 

ke-toan-hang-hoa

 


 

huyen-anh


email-phan-hoi-tich-cuc-ve-san-pham


 

cong-ty-xuan-trung-phan-hoi-ve-phan-mem


 

comment-phan-mem-1.4