You are currently viewing Nhận xét của khách hàng về Phần mềm bán hàng, kho, công nợ

Nhận xét của khách hàng về Phần mềm bán hàng, kho, công nợ

Quan điểm của Trường là có 100 khách hài lòng/ 100 khách hàng vẫn tốt hơn có 100 khách hài lòng/10.000 khách hàng.

Do vậy, Việc đảm bảo chất lượng Hỗ trợ khách hàng ở mức cao nhất luôn là ƯU TIÊN SỐ 1 tại Webkynang Việt Nam.

Dưới đây là hàng chục phản hồi tiêu biểu về Chất lượng Phần mềm và Dịch vụ hỗ trợ phần mềm của bên Trường.

comment-ve-phan-mem-quan-ly-ban-hang-kho-cong-no

thong tin phan hoi khach hang

chi tam vfarm

phan hoi khach hieu phien ban v3phan hoi khach hang

 

phan-hoi-cua-khach-hang-phuc-thinh-mobile

phan-hoi-cua-khach-hang-anh-Thiet

 

phan hoi cua khach hang

phan hoi khach hang ve phan mem 1.4 pro

nhan xet ve phan mem 1.4

giao-dien-cham-soc-khach-hang-mua-phan-mem-quan-ly-kho

phan hoi ve phan mem

phan hoi ve phan mem moi

y kien khach hang hai long

 


tinh-khoi


phuong-mai


phan-mem-quan-ly-ban-hang


phan-hoi-rat-tich-cuc-cua-ban-trang-ve-phien-ban-1.4


phan-hoi-quan-ly-nhap-xuat-ton

 


phan-hoi-quan-ly-nhap-xuat-ton (1)

 


phan-hoi-khach-hang-quan-ly-nhap-xuat-ton-1


 

phan-hoi-khach-hang-quan-ly-nhap-xuat-ton

 


phan-hoi-cua-khach-hang-nhat-nguyen


nhan-xet-ve-nhap-xuat-ton


 

nhan-xet-phan-mem-quan-ly-ban-hang

 


nhan-xet-cua-tuan-anh-ve-phan-mem-1.2-se-nang-cap-len-ban-cao-hon


nguyen-thi-my-tu-noi-phan-mem-don-gian-nhung-rat-hieu-qua

 


minh-hai-long-ve-phan-mem-kho-cua-ben-webkynang


 

lan-vu


 

khach-hang-nha-phan-phoi


 

ke-toan-hang-hoa

 


 

huyen-anh


email-phan-hoi-tich-cuc-ve-san-pham


 

cong-ty-xuan-trung-phan-hoi-ve-phan-mem


 

comment-phan-mem-1.4

 


 

Mr. Trường (Chuyên gia DN NVV)

Mr. Trường - CEO & Giảng viên chính. Các chủ đề giảng dạy: - Quản trị tài chính doanh nghiệp - Kế toán quản trị, Excel, Word, Powerpoint, - Kinh nghiệm tìm việc, Khởi nghiệp... Kinh nghiệm: 11 Năm giảng dạy tại nhiều Tổng công ty, Tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Ví dụ: Ngân hàng MaritimeBank, Đại học thương mại, Gamuda Land, VincomRetail, BigC, Citicom, Thép Đông Anh, Kai Group...

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.