Trong video hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây bạn sẽ học cách dùng các phần sau:

  • Nhập hàng
  • Trả tiền nhà cung cấp
  • In phiếu nhập, phiếu chi
  • Xem báo cáo công nợ chi tiết – nợ nhà cung cấp

Link tải bản 1.4 PRO 2018: Webkynang.vn/download

Các phần hướng dẫn liên quan:

  • Video hướng dẫn sử dụng FULL => Xem ngay
  • Cách xuất kho  => Xem ngay