Trong video hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây bạn sẽ học cách dùng các phần sau:

  • Xuất hàng
  • Thu tiền khách hàng
  • In phiếu xuất kho, phiếu thu
  • Xem báo cáo công nợ chi tiết – Phải thu khách hàng

Link tải bản 1.4 PRO 2018: Webkynang.vn

Các phần hướng dẫn liên quan:

  • Video hướng dẫn sử dụng FULL => Xem ngay
  • Cách nhập kho  => Xem ngay