PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

Cách xuất kho, Thu tiền khách hàng, In phiếu xuất, Phiếu chi, Công nợ khách hàng

Trong video hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây bạn sẽ học cách dùng các phần sau:

  • Xuất hàng
  • Thu tiền khách hàng
  • In phiếu xuất kho, phiếu thu
  • Xem báo cáo công nợ chi tiết – Phải thu khách hàng

Link tải bản 1.4 PRO 2018: Webkynang.vn

Các phần hướng dẫn liên quan:

  • Video hướng dẫn sử dụng FULL => Xem ngay
  • Cách nhập kho  => Xem ngay

 

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.