BSC là gì ? – Balanced Scorecard là gì (Thẻ điểm cân bằng)

BSC là gì ? – Balanced Scorecard là gì (Thẻ điểm cân bằng)

BSC là gì? hoặc Balanced Scorecard là gì? Hay Mối quan hệ giữa BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Mọi khái niệm bạn cần sẽ có trong bài viết của Trường. Ở Webkyanng.vn, bạn không chỉ được cung cấp khái niệm về BSC mà bạn còn được cung cấp những công cụ,...
KPI là gì? Xây dựng KPI marketing, nhân sự, kinh doanh Hiệu quả

KPI là gì? Xây dựng KPI marketing, nhân sự, kinh doanh Hiệu quả

KPI là chỉ số đánh giá năng lực cốt yếu/ quan trọng (Viết tắt của Key Performace Indicator). KPI áp dụng trong Marketing, Kinh doanh, Nhân sự gồm những chỉ tiêu nào… Mọi kiến thức cần biết về KPI được Trường chia sẻ qua bài viết này. Nếu bạn muốn tư vấn thêm về...