Quản lý doanh thu bán hàng và quản lý dòng tiền: Sự khác nhau

Để trở thành một nhà quản lý giỏi, đưa doanh nghiệp cửa hàng của bạn phát triển hơn. Bạn cần phân biệt rõ ràng giữa quản lý doanh thu bán…

Continue ReadingQuản lý doanh thu bán hàng và quản lý dòng tiền: Sự khác nhau

Kinh nghiệm mở cửa hàng TẠP HÓA (Đầy đủ) – SME Expert

Tổng hợp Kinh nghiệm mở cửa hàng tạp HÓA ở Thành phố lớn, Nông thôn (Quê). Nội dung gồm: Chọn địa điểm, danh mục mặt hàng tạp hóa, vốn (tài…

Continue ReadingKinh nghiệm mở cửa hàng TẠP HÓA (Đầy đủ) – SME Expert

TOP 5 phần mềm bán hàng Offline mạnh nhất Việt Nam

Danh sách TOP 5 PHẦN MỀM BÁN HÀNG OFFLINE mạnh nhất Việt nam hiện nay. Bài viết phân tích ưu/ nhược điểm và loại hình doanh nghiệp phù hợp với…

Continue ReadingTOP 5 phần mềm bán hàng Offline mạnh nhất Việt Nam

Webkynang PRO V3 – Phần mềm quản lý Kho Bán hàng Công nợ Tiền

1. Webkynang PRO v3 quản lý những gì? Quản lý nhập hàng, xuất hàng Xem báo cáo tồn kho từ ngày tới ngày dễ dàng Thu tiền khách hàng, Trả…

Continue ReadingWebkynang PRO V3 – Phần mềm quản lý Kho Bán hàng Công nợ Tiền

Cách chọn Phần mềm quản lý cửa hàng Nội thất: Bán hàng & Kho

Cần chọn Phần mềm quản lý cửa hàng nội thất như thế nào? Để kiểm soát Nhập xuất tồn hàng hóa, Doanh thu, Công nợ phải thu/ phải trả nhanh…

Continue ReadingCách chọn Phần mềm quản lý cửa hàng Nội thất: Bán hàng & Kho

8 chiến thuật thu khách hàng – Mr Trường SME Expert

Bạn đang kinh doanh online/ facebook hay offline và bạn cần chiến thuật thu khách hàng ngoài việc tạo ebook, gửi email, tạo sự kiện,...? Trong bài viết dưới đây,…

Continue Reading8 chiến thuật thu khách hàng – Mr Trường SME Expert