PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

Qui định và hình thức thanh toán

Khách hàng sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, vui lòng tiến hành thanh toán qua tài khoản ngân hàng để thanh toán phí dịch vụ.

Click link sau để xem thông tin tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán.

Tài khoản ngân hàng

One Response

  1. Võ Thị Bích Nga

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.