Mô tả công việc của kế toán kho (Mr Trường – SME Expert)

Mô tả công việc của kế toán kho (Mr Trường – SME Expert)

Mô tả công việc của kế toán kho giúp chủ doanh nghiệp và kế toán kho biết được phân công công việc và nhiệm vụ. Từ đó theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình hàng hóa của doanh nghiệp, cần song song cả thủ kho và kế toán kho. Nói ngắn gọn: Thủ kho đóng vai trò là người...