ky nang lam viec tot hon - tien nhieu hon 2

Mục tiêu học tập rõ ràng

Hỏi thầy thường xuyên

Kiên trì - Không bỏ cuộc

CÁC KHÓA HỌC MỚI

DANH MỤC CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC

Click vào chủ đề bạn muốn để hiển thị danh sách các khóa học của chủ đề đó

Quản lý tài chính công ty

Tài chính cá nhân
Tài chính cho giám đốc
Kế toán quản trị

Ngân sách Công ty: Lập & Kiểm soát
Tổ chức công tác kế toán tại DN
Quản trị dòng tiền

Kế toán tài chính
Sử dụng phần mềm kế toán, kho, …
Mô tả công việc các vị trí kế toán – tài chính

Kỹ năng làm việc

Kỹ năng tuyển dụng

KIÊN TRÌ – MỤC TIÊU RÕ RÀNG

Trước khi bạn học, bạn phải có mục tiêu rõ ràng, muốn học để làm gì? vì cái gì?…

Sau đó hãy kiên trì với mục tiêu đó.

Nếu chỉ học lướt qua hoặc thấy khó khi mới bắt đầu đã nản thì bạn sẽ không bao giờ có được thành công.

KHÔNG HIỂU BÀI – ĐĂNG CÂU HỎI CHO THẦY

Trong quá trình học, nếu gặp khó khăn ở đâu, bạn nên đăng câu hỏi ở ngay dưới phần Đăng câu hỏi phía cuối bài học đó.

Hoặc bạn gửi email về

WEBKYNANG.VN@GMAIL.COM