ky nang lam viec tot hon - tien nhieu hon 2
[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”” custom_font_weight_desc=”” read_more_link=”#” link_to_icon=”” read_more_text=”View More” read_more_text_color=”#ffb606″ read_more_text_hover_color=”#ffb606″ icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-road” font_awesome_icon_size=”120″ width_icon_box=”135″ icon_color=”#eeee22″ layout_pos=”left” layout_style_box=”overlay” title=”Mục tiêu học tập rõ ràng”]
[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”” custom_font_weight_desc=”” read_more_link=”#” link_to_icon=”” read_more_text=”View More” read_more_text_color=”#ffb606″ read_more_text_hover_color=”#ffb606″ icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-quora” font_awesome_icon_size=”120″ width_icon_box=”135″ icon_color=”#ffffff” layout_pos=”left” layout_style_box=”overlay” title=”Hỏi thầy thường xuyên”]
[thim-icon-box line_after_title=”” custom_font_weight_desc=”” read_more_link=”#” link_to_icon=”” read_more_text=”View More” read_more_text_color=”#ffb606″ read_more_text_hover_color=”#ffb606″ icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-free-code-camp” font_awesome_icon_size=”120″ width_icon_box=”135″ icon_color=”#e09c14″ layout_pos=”left” layout_style_box=”overlay” title=”Kiên trì – Không bỏ cuộc”]

CÁC KHÓA HỌC MỚI

[thim-courses limit=”4″ featured=”” order=”latest” layout=”grid” thumbnail_width=”400″ thumbnail_height=”300″]
[thim-icon-box title_color=”#ffffff” title_size=”h2″ line_after_title=”” desc_content=”Click vào chủ đề bạn muốn để hiển thị danh sách các khóa học của chủ đề đó” custom_font_weight_desc=”” link_to_icon=”” icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-road” font_awesome_icon_size=”20″ icon_color=”#eeee22″ layout_pos=”top” layout_text_align_sc=”text-center” title=”DANH MỤC CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC” color_desc=”#ffffff”]
[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”” custom_font_weight_desc=”” icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-signal” font_awesome_icon_size=”30″ icon_color=”#f29e21″ icon_hover_color=”#1e73be” layout_pos=”top” layout_text_align_sc=”text-center” title=”Excel cho người đi làm”]
[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”” custom_font_weight_desc=”” link_to_icon=”” icon_type=”font-awesome” font_awesome_icon=”fa fa-tags” font_awesome_icon_size=”30″ icon_color=”#e89c2c” icon_hover_color=”#1e73be” layout_pos=”top” layout_text_align_sc=”text-center” title=”Quản lý tài chính công ty”]

Tài chính cá nhân
Tài chính cho giám đốc
Kế toán quản trị

Ngân sách Công ty: Lập & Kiểm soát
Tổ chức công tác kế toán tại DN
Quản trị dòng tiền

Kế toán tài chính
Sử dụng phần mềm kế toán, kho, …
Mô tả công việc các vị trí kế toán – tài chính

[thim-icon-box line_after_title=”” desc_content=”” custom_font_weight_desc=”” icon_type=”font_ionicons” font_awesome_icon_size=”30″ icon_color=”#db8e1a” icon_hover_color=”#1e73be” layout_pos=”top” layout_text_align_sc=”text-center” title=”Kỹ năng làm việc” font_ionicons=”ion-android-chat”]

Kỹ năng tuyển dụng

KIÊN TRÌ – MỤC TIÊU RÕ RÀNG

Trước khi bạn học, bạn phải có mục tiêu rõ ràng, muốn học để làm gì? vì cái gì?…

Sau đó hãy kiên trì với mục tiêu đó.

Nếu chỉ học lướt qua hoặc thấy khó khi mới bắt đầu đã nản thì bạn sẽ không bao giờ có được thành công.

KHÔNG HIỂU BÀI – ĐĂNG CÂU HỎI CHO THẦY

Trong quá trình học, nếu gặp khó khăn ở đâu, bạn nên đăng câu hỏi ở ngay dưới phần Đăng câu hỏi phía cuối bài học đó.

Hoặc bạn gửi email về

WEBKYNANG.VN@GMAIL.COM
[thim-courses title=”CÁC ỨNG DỤNG EXCEL THỰC TẾ” limit=”4″ featured=”” order=”category” cat_id=”722″]