Bạn có thể đăng câu hỏi và nhận xét về các khóa học tại đây.
Bên Trường sẽ thường xuyên kiểm tra câu hỏi mới và trả lời trong vòng 24 tiếng.

Xin cảm ơn,
Trườngpx
CEO Webkynang.vn, ERPs.vn

Hộp bình luận của Facebook sẽ hiện lên trong vòng 1 vài giây, các bạn chờ chút nhé.