Lưu ý sử dụng phần mềm W-PRO

Dưới đây là các lưu ý rất quan trọng khi sử dụng phần mềm W-PRO, người dùng trước khi bắt đầu sử dụng đều nên đọc. YÊU CẦU CHUNG   CÁCH NHẬP DỮ LIỆU/ SỬA XÓA   VẤN ĐỀ GIÁ VỐN VÀ SỬA SỐ LƯỢNG, MÃ HÀNG Ở XUẤT KHO   PHÍM TẮT TRONG PHẦN … Continue reading Lưu ý sử dụng phần mềm W-PRO