PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

1. Đổi trả hàng

Webkynang.vn chỉ cung cấp dịch vụ outsourcing do đó dịch vụ đã cung cấp không thể hoàn trả được.

2. Hoàn tiền

Sau khi tiến hành thanh toán nhưng chưa sử dụng dịch vụ, quí khách không muốn sử dụng dịch vụ thì hãy email yêu cầu BQT hoàn trả lại tiền cho quí khách (phí chuyển tiền quí khách sẽ chịu)

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.