Cách nhập kho, trả tiền NCC, in phiếu nhập, phiếu chi, Công nợ phải trả

Trong video hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây bạn sẽ học cách dùng các phần sau:

  • Nhập hàng
  • Trả tiền nhà cung cấp
  • In phiếu nhập, phiếu chi
  • Xem báo cáo công nợ chi tiết – nợ nhà cung cấp

Link tải bản 1.4 PRO 2018: Webkynang.vn/download

Các phần hướng dẫn liên quan:

  • Video hướng dẫn sử dụng FULL => Xem ngay
  • Cách xuất kho  => Xem ngay

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.