Hướng dẫn xem báo cáo nhập xuất tồn, bán hàng (Webkynang Pro)

Hướng dẫn xem báo cáo nhập xuất tồn, bán hàng (Webkynang Pro). Bạn dễ dàng chọn ngày tháng xem báo cáo như chọn lịch trên máy tính thay vì phải nhập tay. Vừa nhanh lại đảm bảo chính xác ngày tháng.

Báo cáo lại tự động tính toán hoàn toàn nên bạn không cần phải lo về nghiệp vụ kế toán hay excel.

Nhẹ nhõm đầu óc với công cụ tuyệt vời này.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.