Khóa học Kế toán excel với thầy Trường tại Đại học Thương mại

Hình ảnh các bạn sinh viên trường đại học Thương mại trong khóa học kế toán excel với thầy Trường thông qua chương trình liên kết giữa webkynang.vn và khoa Kế toán kiểm toán. Đây là một khóa học ngắn hạn diễn ra trong khoảng 2 tháng với mục đích cung cấp kiến thức nền tảng […]