Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương – Chuyên trang Viết CV

1. Đôi điều chia sẻ về Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương – Vì một lý do nào đó, bạn muốn xin công ty/ cơ quan được nghỉ không lương một thời gian. Thực sự thì bạn may mắn mới được xin nghỉ một thời gian rồi […]

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng hay

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng – đơn xin nghỉ phép hay Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng/ Mẫu đơn xin nghỉ phép – nhiều khi chúng ta có lý do cá nhân cần phải giải quyết nên cần xin nghỉ phép hoặc có thể gọi là xin nghỉ việc riêng. Vậy form mẫu sử dụng […]