Qui định và hình thức thanh toán

Khách hàng sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, vui lòng tiến hành thanh toán qua tài khoản ngân hàng để thanh toán phí dịch vụ. Click link sau để xem thông tin tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán. Tài khoản ngân hàng

Chính sách & Qui định chung

Chính sách & Qui định chung 1. GIỚI THIỆU – Webkynang.vn là BLOG CÁ NHÂN CHỈ ĐỌC về Các kỹ năng sống – kỹ năng làm việc. – Trang chính webkynang.vn và các subdomain Đang tiến hành chạy thử nghiệm dưới hình thức trang tin điện tử cá nhân – Các nội dụng dưới đây được […]