KPI là gì? Xây dựng KPI marketing, nhân sự, kinh doanh Hiệu quả

KPI là chỉ số đánh giá năng lực cốt yếu/ quan trọng (Viết tắt của Key Performace Indicator). Bạn cần hiểu đúng và biết cách thiết lập KPI thì nó mới đem đến hiệu quả cao nhất. Trường sẽ chia sẻ với các bạn thật nhanh nhưng cũng khá sâu về chỉ số đo lường này. […]

Mời viết bài cho web CHUYÊN về Kế toán – Thuế

Mời viết bài cho web CHUYÊN về Kế toán – Thuế Với mong muốn tạo ra website cung cấp thông tin bổ ích cho những bạn đang và sẽ làm kế toán tham khảo. Webkynang.vn mong muốn mời những bạn yêu thích về kế toán – thuế viết bài cho trang web: http://ketoan.webkynang.vn 1. Những […]