25 phim tat excel hay dung 2

25 PHÍM TẮT EXCEL HAY DÙNG NHẤT 

Những Phím Tắt Cơ bản

Ctrl+A Chọn/ Bôi đen toàn bộ bảng tính/ Sheet
Ctrl + C Sao chép dữ liệu
Ctrl + V Dán dữ liệu vào ô đang chọn
Ctrl + F Bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
Ctrl + N Tạo mới một bảng tính trắng
Ctrl + P In bảng tính
Ctrl + S Lưu bảng tính
Ctrl + X Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + Z Phục hồi thao tác trước đó
Ctrl + F4 Đóng bảng tính
Alt + F4 Đóng Excel

Phím tắt trong di chuyển

Ctrl + Mũi tên Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
Ctrl + Home Về ô A1
Ctrl + End Về ô có dữ liệu cuối cùng

Chèn Cột – Dòng – Sheet

Ctrl + Spacebar Chèn cột
Shift + Spacebar Chèn dòng
Shift + F11 Chèn một trang bảng tính mới

Phím tắt trong định dạng

Ctrl + B Định dạng in đậm
Ctrl + I Định dạng in nghiêng
Ctrl + U Định dạng gạch chân.
Ctrl + 1 Hiển thị hộp thoại Format Cells.

Ẩn hiện các cột

Ctrl + 0 Ẩn các cột đang chọn.
Ctrl + Shift + 0 Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.
Shift + F11 Chèn một trang bảng tính mới

Chuyển đổi giữa các Sheet

Ctrl + Page Up Chuyển sang sheet trước.
Ctrl + Page Down Chuyển sang sheet kế tiếp

25 phim tat thong dung nhat

 

 


cau lac bo tin hoc van phong 3